Login
Main menu

Bethany School for Girls – Resurrection of Christ Community

IMG 5916Bethany School for Girls is situated just outside the wall separating Israel and the West Bank and has been under the Order’s care for many years now. The school is one of the last remaining Christian outposts on the Palestinian side of the wall. It is situated in a lawless country right in the middle of one the hubs for arms and drug trafficking. No police is present in Bethany/Al Azariya, the water situation is dire, food is intermittently scarce, power supplies unstable at best. However, the sisters strive on, caring for the girls in an environment directly hostile to females.

The school’s situation has been continuously dire, and our work there needs reinforcement and an increased presence is required. We need to step up and put ourselves in between the pupils with the sisters running it and everything threatening it. A more thorough description
of the school, the hardships and future problems and possibilities will be published in a separate project file for Bethany School for Girls.

IMG 5933The school was founded many years ago by the Scottish Anglican converts Mother Mary and Mother Martha who converted to the Russian Orthodox church/”White Rus- sians” and it is this church that still runs the school today. Jörgen K. Nilsson KLJ OMLJ

Jubileumstalet

Vänskapen skapade Storprioratet

Året 1968 var året då allt hände. Den svenska grenen av Sankt Lazarus Orden fick sin blygsamma start, som dock knappast någon märkte särskilt mycket av …

Men vad som märktes var majrevolten i Paris och kårhusockupationen i Stockholm, Vietnamkriget och protesterna mot kriget, där bland andra utbildningsminister Olof Palme medverkade med storpolitiska följder, sista ”riktiga” studentexamen, Nyfiken gul- och blåfilmerna, som bidrog till sexrevolutionens fulla etablering, de upprörande dödsskjutningarna i USA med Martin Luther King och Robert Kennedy som offer, Pragvårens brutala slut … listan kan göras längre. Ett år av oro och motsättningar, som med fog kan även beskrivas som en öppning mot en ny era – på gott och på ont. Mycket av samhällets grundvärderingar och uppförandekoder skakades och förvandlades i grunden.

I en tämligen okänd men historiskt intressant kyrka med adress Humlegårdsgatan 13, Franska reformerta kyrkan, med sin pastor Jan Hoffmann, sår Sankt Lazarus Orden sitt första frö i vårt land - i modern tid. Mellan denna lilla kyrka i den svenska huvudstaden och den säkert lika lilla franska reformerta kyrkan i den danska huvudstaden på Gothersgade 111 finns vänskapliga band. Initiativet till Sankt Lazarus Orden tas alltså genom representanter för fransk protestantisk kristendom i Danmark och i Sverige, i tvenne små diasporaförsamlingar, året 1968. Små församlingar förvisso men med goda sociala kontakter, också uppåt (ja, jag menar nu i samhällshierarkin). Vänskapen mellan militärpastorn Pierre Hugues de Cabrol i Köpenhamn och pastor Jan Hoffmann i Stockholm lade grunden till S:t Lazarus Orden i Norden. Särdeles goda vänskapsförbindelser mellan lazariter i Danmark och Sverige frodades sedan under många år.

Vänskapen skapar utveckling. Friherre Lorentz Creutz, föreståndare för den nämnda franska reformerta församlingen i Stockholm blir Ordenshusets förste Grand Bailli och friherre Claës Rappe dess kansler. Mellan dessa ädlingar uppstod vänskapsband till gagn för den fortsatta utvecklingen. Vänskapen fördjupas inte sällan om det finns en öppenhet för olika tänkesätt och värderingar. Här möts, i dessa bägge ledargestalter, en kalvinistisk och en luthersk högkyrklig kristendomsförståelse. Två ledare i Storprioratets ungdom så att säga personifierar Ordens uppdrag att vara ekumenisk och verka för vänskap över samfunds- och fromhetsgränserna. 

Sankt Lazarus Orden i Sverige har rekryterat sina medlemmar genom vänskapen. Baron Claës hade lätt att knyta kontakter inom skilda kretsar. Hans samhällssyn påverkades av upplevelserna med greve Folke Bernadottes vitabussar-mission vid andra världskrigets slutskede. Genom Claës Rappe fick Ordenshuset en ledare som kunde möta människor med olika bakgrund och tänkesätt och väcka förtroende och engagemang. Hans förmåga att med stolthet klargöra Ordens uppdrag i nutiden skapade attraktionskraft. I vårt femtioårsjubilerande Storpriorat vill jag framhålla hur rekryterande det är att ge uttryck för stolthet över vår ordenstillhörighet, personligt och kärleksfullt.  Att låta vänskapen bli medlemsrekryterande är alltjämt vårt uppdrag. Att sedan medlemskap i Orden i sin tur skapat ny vänskap med många ordenssyskon är andra sidan av samma mynt. Vänskapen skapar tillväxt.

Jag började med några nedslag i året 1968. Några av oss var själva med; för andra är det avlägsen forntid. Hur som helst vilar det något symboliskt över årtalet 1968: Uppbrott och förvandling, rotlöshet och förvirring kan sammanfatta mycket. 

Storprioratets grundande kan kanske förstås som en motreaktion, en längtan efter sammanhang. Det handlar om kristen tradition, om behovet av högtid, om att vilja ta ansvar för det kristna arvet. Jag tror, att vår Storpriorat har varit och kommer att vara ett instrument för Herren själv för att stärka vår kristna identitet, vårt engagemang för andra och vårt sammanhang med den världsvida kyrkan.

Att Lazarus Orden har ett konkret uppdrag, som medlemmarna kan samlas kring, var från början tydligt. Man anknöt till Ordens förankring i franska Västafrika, i republiken Senegal och S:t Lazarus Ordens Baillage du Sénégal. Viktiga länkar var den romersk-katolske biskopen Sagna av Ziguinchor och ambassadören Joseph Mattiam. Och de tuffa systrarna av Marias heliga hjärta. Vår storprior, advokaten och generalkonsuln Ulf Alfredson, som tog över ledarskapet efter Claës Rappe, tog också över ett stort engagemang för arbetet i den senegalesiska provinsen Casamance. Här uppstod verkliga vänskapsförbindelser mellan människor i Västafrika och människor i Sverige. Arbetet har fortsatt i Gambia, i byn Fulabantang.  Det rör sig om små enkla men betydelsefulla sjukvårdskliniker. Obs! Massor av goda tankar och förböner har kommit i retur till oss. Verksamheten har varit till ömsesidig hjälp och stöd. Ibland tänker jag, att våra afrikanska systrars och bröders böner och trosvisshet har burit vårt Storpriorat genom besvärliga situationer. Vänskapen är vårt bärande element!

I en konflikt föddes Lazarus Orden. Kampen om de heliga platserna i det Heliga landet blev upprinnelsen till korstågen, vars rättmätighet jag inte kan analysera här. Eskil, 1100-talets store ärkebiskop i Lund, stod i nära förbindelse med den helige Bernhard av Clairvaux, korstågens främste ideolog. Ärkebiskop Eskil av Lund hade nog tolkat ansvaret i att ta korset på sig - det gröna korset - med orden uthållighet, noblesse och gudsförtröstan. 

Orden har haft otaliga konflikter, yttre och inre, under århundradena, så även i vår egen tid, dessvärre. Vår Storprior generallöjtnant Kent Harrskog är per definition - å yrkets vägnar men även personligen - konflikthanterare. Det gäller även general Sverker Göranson. Jag vill idag framhålla, att vårt Storpriorat hållits samman av vänskapen genom åren. Konflikthärdar i den internationella Orden har inte fått fäste inom vårt Storpriorat. Vänskapen har varit en starkare kraft. Det betyder inte, att allt alltid varit frid och fröjd – men när vänskapen är den starkare kraften har vägar öppnats till balanserade överväganden och kloka lösningar. Jag framhåller idag vänskapen med största tacksamhet!

Ja, av fullaste hjärta är en stark formulering, som vi alla får göra till vår egen vid inträdet i S:t Lazarus Orden. Formuleringen är helt speciell och måste ha fötts samtidigt med vårt Storpriorats etablering för ett halvsekel sedan. 

Av fullaste hjärtan vill vi nu tacka för femtio år av vänskap, gemenskap och arbete. Av fullaste hjärtan vill vi nu önska vårt Ordenshus framgång och framtid – Atavis et Armis – dvs med förfäder och vapen. Så, i gemenskap med alla dem som gått före må vänskapen, amicitia, alltid vara vårt verksamma vapen! 

Av fullaste hjärtan lyfter vi våra glas för det Svenska Storprioratets framtid och välgång! Skål!

Per Arne Joelsson ECLJ GOMLJ, prior i det Svenska Storprioratet

Anders Blomqvist 1957-2018, begravning 18 december i Ljungby

Anders

Anders Blomqvist 1957–2018

Anders

Vår kansler Anders Blomqvist GCLJ GOMLJ avled hastigt och oväntat på söndagsmorgonen den 25 november i en hjärtattack i hemmet i Ljungby. Anders har tjänstgjort som kansler under många år. En glad, trivsam och kompetent medarbetare med många järn i elden. Saknaden är stor, och våra tankar går till Maria och barnen. Anders blev 61 år.

CHRISTMAS 2018 MAR SABA MONASTERY

OSLJ Holy Land Commandery

HOLY LAVRA OF SAINT SABBAS (MARSABA)

MarsabaThe Monastery of Marsaba lies in the Jerusalem wilderness. It is built on cliffs overlooking the Kidron Valley, located half-way between Jerusalem and the Dead Sea, in the heart of the Judean Hills. The Monastery dates backs to the fifth century and is among the oldest inhabited monasteries in the world. It was founded by Saint Savas of Cappadocia in the year 483AD.
The Holy Lavra of Saint Savas is a phenomenon that 
is unique in ecclesiastic history. It has contributed in 
forming worship, the monastic order, hymnography
as well as a multitude of Saints over the centuries.
https://www.facebook.com/Mar-Sabba-Monastery-The-Holy-Lavra-of-Saint-Savvas-the-Sanctified-1545534668793991/

WE CELEBRATE the Monastery Feast of Saint Savas 
between December 17-19. The main celebration is overnight at Marsaba Monastery.

EXCLUSIVE INVITATION for members and friends of the OSLJ
During the feast period we will be meeting with the brothers of Marsaba and participating in the preparation of the Kidron Valley, assisting with the installation of 400 candles in the ancient cells that line the valley walls. This common effort will connect the participants with the monastic brothers, the orthodox world and our common history. The highlight will be to experience the night vigil in the outdoor surroundings of the monastery with many pilgrims from around the world.

Lights Marsaba

PROGRAM DETAILS
14th December
Arrival Tel Aviv Ben Gurion airport

17:00 Inscription at the Domus Sancti Lazari in Jerusalem
20:00 Dinner at the Notre Dame Hotel

15th December
09:00 Gather at the Domus. Visit to the Holy Sepulchre
11:00 Departure to Marsaba Monastery for a work briefing
15:00 Visit to the Church of the Nativity, Bethlehem

18:00 Return to Jerusalem - Dinner

16th December
08:30 Gather at the Domus Sancti Lazari. Departure for Marsaba (casual clothing, hiking shoes)
16:00 Return to Jerusalem
19:00

17th December
09:00 Gather at the Domus Sancti Lazari. Guided tour of Jerusalem

13:00 Free time

17:00 Gather at the Domus Sancti Lazari. Departure to Marsaba 'Bedu dinner' followed by orthodox celebration in presence of His Beatitude the Patriarch Theophilos 
and the Abbot of Marsaba

22:00 approx. Return to Jerusalem. Gather at the Domus Sancti Lazari. Departure for Marsaba

18th December 
10:00 Gather at the Domus Sancti Lazari. Visit of the Israel Museum Shrine of the Bible, free Museum tour 
19:00 Dinner 

19th December 
08:00 Gather at the Domus Sancti Lazari. Departure to Masada
.
On return to Jerusalem visit of Qumran and the Dead Sea (Kalia Beach). 
19:00 Farewell dinner 

20th December
Return home or individual tour in Tel Aviv

Accommodations
▪  Two guest rooms (four people) are available at the Domus Sancti Lazari 

▪  Other participants can be hosted in the Old City of Jerusalem (Jaffa Gate) 
which is within easy walking distance of the Domus

Price 

▪  Depending on participants. Information will follow as soon as possible 

▪  Including accommodation, all transfers and tickets, Bedu/welfare dinner

Registration

All reservation must be made until 18 November 
with the H.E. Grand Secretary James Parry / Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
PH4 - 208 Queens Quay West
Toronto
Ontario M5J 2Y5
Canada 

Home +1 416 368 0838
Cell +1 416 951 2848

Reseberättelse Jerusalem/Jordanien 5

43573243 10214287264068682 5936688879556886528 n

Lördag morgon samlades Elaina, Dan och Elisabeth från USA, Phillippe och Julia samt Henrik, Jerker och jag för resa till Jordanien. 
Vi åkte till Wadi Rum i öknen där vi bytte från bussen till Jeep. Efter en två timmar lång tur med fantastiska vyer och kameler fick uppleva en vacker solnedgång i öknen. Väl tillbaka vid vårt nattläger i ”tält” så åt vi en god middag under stjärnorna.
Söndagen inledes med resa till Petra, staden som återfinns på UNESCOs världsarvslista. Totalt gick vi ca en mil i denna unika stad. Några åkte häst och vagn andra förflyttade sig bitvis ridandes på häst och åsna. Däremot var ingen intresserad av en kameltur. Det är svårt att beskriva Petra så vi bifogar lite bilder. 

43460504 10214287264428691 9139483753536552960 nSammanfattningsvis har vi haft en trevlig och intressant resa med möten och nya upplevelser. Det har varit konstruktiva möten och Chapter General samt vigilia och inte minst för mig personligen investituren. Jag hoppas att fler besöker Jerusalem och vårt Domus. 

ATAVIS ET ARMIS
Cecilia W

Jerusalem Reseberättelse nr 4

 43178730 10214257487244280 1992946047470534656 nMarc-Olivier Baumgarten, President of the Constitutional Council, ansvarade för onsdagens arbete i Domus. Efter inledande information av Marc och av Dr Georg Engeli genomfördes grupparbete och diskussioner kring orden, ordens arbete och framtid. Det blev många konstruktiva diskussioner och min uppfattning är att fler kommer att bidra i ordens internationella arbete. 

Under torsdagen genomfördes Chapter General med fortsatte diskussioner om ordens fortsatta utveckling. Alla samlades på Domus under eftermiddagen, för att gemensamt vandra genom souken (tysta och med mantlarna på) till den Koptiska kyrkan i Den heliga gravens kyrka för en vigilia. Att gå gemensamt i tystnad var en stark upplevelse och när vi kom fram till kyrkan möttes vi av de koptiska prästerna som vandrade runt med rökelse som inledning på sin mässa. Först deltog vi i deras mässa som sen övergick i vår vigilia. Efter vigilian fick vi gå ner till Jacobskyrkan från 400-talet, som är den enda kyrka som har överlevt intakt genom alla år och som nu genomgår renovering.

43188245 10214257489564338 8973540888827396096 nPå fredagen avslutades veckan med investitur i Syriac monastery. Investituren inleddes med en syrianska mässa. I orden upptogs Father Boulos som Chaplain. Joseph Asfour och Henrik Westdahl upphöjdes till Officer och Jörgen K Nilsson och Jan-Erling Haugland upphöjdes till Knight och jag upphöjdes till Dame. Jerker Westdahl tilldelades Commander of Merit. Efter investituren samlades alla till en mycket trevlig middag på Scottish Guest House. 

Alla var mycket nöjda med en trevlig vecka och återvänder efterhand hem med många nya intryck och minnen från Jerusalem. 

I morgon är vi några som åker till Wadi Rum och Petra i Jordanien för nya äventyr. 

ATAVIS ET ARMIS

Cecilia W