Login
Main menu

Investituren del 2

Vigilia och högtidlig investitur maj 2017

gruppbild 700

Under en välsignad helg, där våren visade sitt allra vackraste och Stockholm var sådär underbart som Stockholm kan vara, samlades det svenska Storprioratet tillsammans med tillresta utländska bröder och systrar samt gäster.
 
Vigilian som genomfördes i Storkyrkan skänkte värme, hopp och eftertanke. Då vi samlas i gemensam bön för de svaga, för de sjuka och för våra egna hittar vi kraft och mod att fortsätta utföra de värv vi högtidligt åtagit oss.
 
Efter vigilian samlades vi på Sjöfartshotellet för en gemensam måltid. Det är under denna stund vi delar det världsliga, där vi hämtar upp det som hänt sedan vi senast samlades och där vi också delar förväntningarna som alla går och bär inför den stora dagen, vår högtidliga investitur.
 
Alla närvarande delade nog känslan av storhet som skulle ske då vi, som ett starkt kompani i antal, från olika vägar i livet begav oss till Storkyrkan. Denna katedral inhyser ett stort mått av högtidlighet och man kan nog drista sig till att tro att våra postulanter och bröder som skulle befordras hade en fin men också lite nervös känsla i magen.
 
Våra postulanter var:
Kennet Persson
Kerstin Andres
Viveca Rosencrantz
Peter Ollen
Ola Nilsson
Se presentationer under nyheter på webbsidan.
 
Befordrades gjordes:
Mattias Odenberg
Andreas Hjalmarsson
Michael Sparreskog
 

img 0004

Ännu en, som säkert också bar en känsla av stundens storhet, var General Sverker Göranson GCLJ. Att ta över stafettpinnen efter Generallöjtnant Kent Harrskog GCLJ GCMLJ är en stor uppgift men med synbart mod knäböjde vår nya Storprior och vår Orden har nu en ny ledare som inte ryggar för en utmaning. I sitt tal under taffeln på Karlbergs Slott klargjorde Storpriorn att han ingalunda tänker påbörja sitt nya uppdrag med något annat än framåtanda och tydliga visioner. Alla vi systrar och bröder i Orden ser fram emot att hjälpa och stötta honom i detta. 

Vi hade äran att lyssna till vacker musik, som vanligt arrangerad av Astrid Cronmark-Åbonde tillsammans med Jan-Erik Åbonde och Johannes Harg på signalhorn. I år hade vi också den enorma förmånen att lyssna på Gabrijela Ubavic, operasångerska från Serbien och en vän till Orden.

sankt lazarusorden 0364

Karlbergs Slott, en naturlig hemvist för oss Lasariter, skänkte som vanligt den perfekta inramningen till denna högtidliga helg. Det var en fröjd att under aftonen avnjuta en gemensam måltid som inte lämnade något att önska. Tal hölls, till glädje, skratt men också allvar. Vår Prior Per Arne Joelsson ECLJ GOMLJ gav ett tal som beskrev de olika rollerna i ledningen av vår Orden och vår andlige beskyddare Biskop Christina Odenberg ECLJ CMLJ talade initierat om frukterna av vårt arbete men förtydligade också de hinder, de utmaningar och de framtida kraftansträngningar som kommer att krävas för att vårt arbete ska nå framgång.

sankt lazarusorden 0261

Sist men inte minst är det viktigt att belysa att även om helgen syftade till mången stund av festens glädje och lättsamhet så företogs också en hel del arbete. Årsmötet som hölls under fredagen resulterade i en del förändringar och det togs upp frågor att belysa och genomarbeta inför nästkommande möten (presentation av styrelsen kommer i ett senare nyhetsbrev).
 
Nu återstår endast att tacka alla er som driver Orden framåt, som var en del av att skapa en fantastisk helg tillsammans i Stockholm och se fram mot nästa investitur i Malmö 27-28 oktober.
 
Vid tangentbordet
 
Jörgen K Nilsson OLJ OMLJ

Investituren maj 2017 del 1

GM

Avgående Storprior maj 2017

Snart 73 år och efter femton år som Storprior är det dags för mig att dra mig tillbaka. När jag inträdde i Orden för snart tjugo år sedan var det för att verksamheten kändes meningsfull, men jag hade inte föreställt mig själv som Stor-prior.  Men så blev det, ett mycket hedersamt uppdrag som jag har försökt förvalta på bästa sätt. Jag har också varit medlem i Grand Magistry, dvs den internationella ledningen, sedan 2010. Som specialrådgivare till Stormästaren, prins Sixte-Henri de Bourbon-Parme, kommer jag även fortsättningsvis att ingå i Grand Magistry.

När jag ser tillbaka på de gångna åren kan jag konstatera att det internationellt sett har varit en del turbulens, men att vi har lyckats fullfölja vår målsättning från 2004; att skapa en enhetlig Orden som vilar på andlighet, traditioner och hjälp till andra människor. Vi är numera en ekumenisk orden (den enda), vi har återupprättat Ordens högkvarter i Jerusalem där vi är respekterade av alla kristna kyrkor och även andra religioner. Vi tar inte ställning i politiska frågor. Våra föregångare i Orden under korstågstiden behandlade lepra och andra sjukdomar oavsett om patienten var kristen eller muslim. Människokärleken var större än annan hänsyn.

I Sverige har vi byggt vidare på den grund som tidigare storpriorer åstadkommit. Vi har kraftigt utökat vårt medlemsantal men också lyckats med att hålla en platt organisation utan underavdelningar. Den karitativa verksamheten har utvecklats och vi har utökat våra projekt i Västafrika. Genom att konsekvent arbeta inom ramen för de löften vi avgett har vi blivit det största storprioratet inom Orden. Vi är respekterade och pålitliga.

Till en chefs uppgifter hör också att sörja för successionen. Efter femton år som Storprior känns det mycket bra att lämna över rodret till Sverker Göranson, och jag önskar honom all framgång i att föra det svenska storprioratet in i framtiden.

Kent Harrskog GCLJ GCMLJ

Tillträdande Storprior maj 2017

Sverker knaJag säger precis fyllda 63 när det är dags att ta över efter Kent. En kort introduktion av mig utifrån arbetet låter så här, General (Ret), förutvarande Överbefälhavare under drygt sex år. Min bakgrund präglas av mångårigt arbete med säkerhets-/försvarsfrågor. Såväl militära studier med examen som civila studier i beteendevetenskap. Utbildning i USA och invald i US Army International Hall of Fame. Sammantaget en bred internationell erfarenhet i USA och därtill i FN och NATO-insatser under Balkankriget. Min framfart i Försvarsmakten omspänner 41 år.

I grunden är jag humanist som valde officersbanan, med förankring i värdegrundsbaserat ledarskap, för möjligheten att tillsammans med andra göra skillnad. Samma grunder förde engagemanget till Lazarus och för att från soldatens och medmänniskans perspektiv kunna bistå. Jag är Lazarit från 2007 genom kamraters introduktion. Arbetet inom Orden är en viktig hjälpverksamhet som för mig, direkt kändes meningsfull.

Jag känner mig mycket hedrad att få förtroendet som Storprior. Jag vill att vi nu fortsätter på inslagen väg genom ett konsekvent arbete som fortsatt fokuserar på att såväl öka antalet medlemmar, som målinriktat hjälparbete. Vidare ett vidmakthållande av och en utveckling av mänskliga nätverk i vilka vi fortsatt ses med respekt samt att vi funderar över hur vi genom bistånd/hjälp kan stödja en positiv och fredlig utveckling.

Sverker Göranson GCLJ

Ett varmt tack!

Ett varmt tack för uppvaktningen och vänliga ord på Karlberg!
Med vänliga hälsningar
Kent Harrskog

Postulanter

Våra nya systrar och bröder

Ola Nilsson, Stockholm, Nora & Spanien 
Efter en lång karriär inom Försvarsmakten och inom IT-branschen trivs Ola med att dela sin tid mellan Stockholm, Nora och Spanien. Ola har följt Ordens verksamhet en tid då hans fru Carina redan är syster. Han uppskattar Ordens värderingar där det sociala arbetet är en mycket viktig del för Ola. Faddrar är Carina Dickens Nilsson & Anders Blomqvist.

Viveca Rosencrantz, Malmö 
Arkitekt och ljusdesigner som kommer från en lång familjetradition av aktivt samhällsengagemang. Viveca delar Ordens starka men ödmjuka tilltro i att kunna göra världen till en bättre och mer human plats, ett arbete som baseras på den kristna trons värdegrund och Ordens karitativa historia.  Faddrar är Rebecca Agronius & Jörgen Nilsson.

Kennet Persson, Stockholm 
Med ett yrket inom Försvarsmakten uppskattar Kennet att på fritiden syssla med bl.a. historisk läsning, arkeologi och politik. Att i den fina kamratskap som Orden erbjuder kunna hjälpa behövande är en viktigt del för Kennet som också fascineras av Ordens långa historia av karitativt arbete. Faddrar är Pär Ola Dahlin & Henrik Sleszynski.

Kerstin Andres, Stockholm 
Jurist inom Försvarsmakten och på fritiden är det resor, historia och matlagning som gäller. Kerstin blev introducerad för Orden via vänner och finner Ordens historia och karitativa arbete mycket intressant, framför allt arbetet i Afrika. Faddrar är Eva Geijer Lilliehöök & Mats Geijer.

Peter Ollén, Malmö 
Entreprenör ut i fingerspetsarna och sedan länge verksam inom den grafiska branschen som bl.a. förläggare. Peter brinner för politik och speciellt äldrevården som sakfråga. Peter har lärt känna Orden genom sina faddrar och uppskattar Ordens öppenhet och inkluderande värderingar. Faddrar är Rebecca Agronius & Jörgen Nilsson.

Befordringar

Befordringar

Michael Sparreskog, upptagen i Orden i maj 2015, befordran till OLJ.

Mattias Odenberg, upptagen i Orden i maj 2015, befordran till OLJ.

Andreas Hjalmarsson, upptagen i Orden i maj 2015, befordran till OLJ.

 

Meritkors

Kent cross

Kent Harrskog förlänades med Knight Grand Cross of Merit.

Anders cross

Anders Blomqvist förlänades med Grand Officer of Merit.

Foton: Therese Särnbäck

Vårt DOMUS SANCTI LAZARI är invigt

image1Ett sjuttiotal gäster deltog i invigningen av vårt Domus (hem) i närvaro av vår Stormästare HKH Prins Sixte-Henry av Bourbon-Parme torsdagen den 20 april. Bland gästerna fanns representanter för den diplomatiska kåren med Polens ambassadör i spetsen samt Tjeckiens Chargé d’affaires och några konsuler. Våra kristna inriktningar som katoliker, lutheraner och ortodoxa representerades på olika nivåer från ärkebiskop och nedåt. Även den vetenskapliga sidan var närvarande i form av en tysk arkeologiprofessor verksam i Jerusalem. Både israeliska och palestinska representanter på departementsnivå hade hörsammat inbjudan med olika representanter.

Bildtext: Stormästaren undertecknar Brevets och Dekret i närvaro av medlemmar av Grand Magistry.

image2Svensk representation

Ordensmedlemmar från Det heliga landet, Frankrike, Schweiz, Storbritannien samt Kent Harrskog med Inger Sterling Harrskog, Pär Ola och Lotta Dahlin, Jan-Erling och Anne-Marie Haugland samt Jerker och Cecilia Westdahl från det svenska storprioratet var också på plats. Även ett antal av de som på olika sätt har bidragit vid arbetet med renoveringen deltog i invigningen.

Bildtext: Ordenssalen.

 

Invigning

image10Verksamheten inleddes med att Stormästaren undertecknade ett antal brevets och dekret bl.a. inför den kommande investituren i Stockholm, men även som tack till de som bidragit till det framgångsrika arbetet med att skapa ett Domus för vår Orden på knappt tre månader. Det får nog anses som rekordtid under rådande omständigheter, vilket gång på gång påtalades av många av gästerna! Det genomfördes ett officiellt samtal i ”Ordenssalen” med ett par av besökarna, bl.a. Presidenten för World Lutheran Federation. Den Suveräna Malteserorden och Den Heliga Gravens Orden hade också hörsammat inbjudan och skickat representanter. Uppe på taktreassen hissades fanan som tydligt visar över hela Old City att vi är på plats! Därefter serverades diverse lokala smårätter och gott vin därtill. Kvällen fortsatte med mingel och många givande diskussioner på takterrassen med en fantastisk utsikt.

Bildtext: Utsikten från takterrassen.

Klicka på bilderna för förstoring.

image3 image4image5

image6 image7 image8

Förutom invigningen var det under veckan även möte i Grand Magistry och ett par arbetsmöten som jag deltog i tillsammans med Grand Chancellor Philippe Piccapietra och Grand Secretary (numera Grand Capitular) Aaron Kiely.

image11

Spritual Patron

På fredagen besökte vi den syrisk ortodoxe Ärkebiskopen Swerios Malki Murad som accepterade rollen som Spiritual Patron och som tack för detta tilldelades Prelate Grand Officer of Merit. För att understryka vår ekumeniska grund kommer efterhand flera Spiritual Protectors att utnämnas.

Bildtext: Vår nye Spiritual Patron, den syrisk ortodoxe ärkebiskopen Swerios Malki Murad GOMLJ.

 

Besök i Ramallah

image12

Ett samtal under invigningen mellan Stormästaren och de palestinska besökarna utmynnade i en inbjudan till Ramallah och ett möte med Palestinas General Manager of Palestinian Police [Bild 6] och sedan en lunch med deras Manager of the Special Police Intelligence Department. Utflykten till Ramallah avslutades med att vi besökte Arafats gravmonument.

Bildtext: Möte med den palestinske General Manager of Palestinian Police, generalmajor Hazim Attallah.

Domus

Huset är nu inrett med gamla egyptiska och syriska möbler som mycket väl passar in både på huset och vår verksamhet. Eftersom jag och Cecilia kom ner redan veckan före innebar det att vi fick möjligheten att få hjälpa till med diverse jobb för att allt skulle bli klart till invigningen. Det var alltifrån möblering, städning, montering av fanor och omstrukturering i köket. Se bilder längst ner på sidan.

image24

Påsken i Jerusalem

På Påskafton deltog vi i grekisk ortodoxa ceremonin med the Holy Fire. Vår Orden hade fått förtroendet att transportera elden från New Gate till Beit Jala. Där gick vi med i processionen genom staden med ett antal scoutorkestrar före oss och folk som trängdes på trottoarerna och hängde ut från balkonger och murar till kyrkan där elden sedan spreds från man till man. [Bild 18] Vi har också ansvaret för att 10 000-tals människor kan se ceremonin med the Holy Fire inne ifrån Den heliga gravens kyrka på de storbildsskärmar som vi låter ställa upp i Bethlehem och Beit Jala.

Bildtext: Scoutorkestern och The Holy Fire i Beit Jala.

image23Jag vill på det varmaste rekommendera alla att vid tillfälle göra en resa till Jerusalem och vårt Domus. Du kommer att få möjligheten att uppleva allt på plats och den uppskattning som vi möts av som medlemmar i Lazarusorden. Nästa år kommer vi att genomföra Chapter General i Jerusalem då finns åter möjligheten att möta flera bröder och systrar i vår Orden.

Bildtext: En av storskärmarna där vi sänder ut bilderna från The Holy Fire ceremonin. Här i Beit Jala.

ATAVIS ET ARMIS

HE övlt Jerker Westdahl GCLJ OMLJ

Grand Marshal 

 image14
Terrassen på andra våningen.

image15 '
Grillplatsen på takterrassen.

image17
Assistentens kontor.

image18
Fontänen på entréplanet.

image19
Sitthörna på entréplanet utanför kontoren.

image20
Grand Chancellors kontor.

image21
Uteköket på takterrassen.

OrdenssalOrdenssalen.

 

Ordens nya högkvarter i Jerusalem

Videoklipp

Klicka på länken nedan för att se filmklipp där Grand Chancellor Count Piccapietra berättar om Ordens nya högkvarter, Domus, i Jerusalem.

Videon länkar till Facebook, men du behöver inte ha ett Facebook-konto för att kunna se filmklippet.

https://www.facebook.com/alqudsnewspaper/videos/10154604795027984/

Årsmöte i Stockholm 26 maj 2017

Arsmote2017

Medlem Jonas Olssons insats uppmärksammas

jonas bild 1 1306x800

Grattis Jonas Olsson!

Saxat från Försvarsmaktens blogg:


Vid en ceremoni arrangerad av franska ambassaden torsdagen den 19 januari erhöll överste Jonas Olsson riddartecknet av den franska Ordre National du Mérite. Riddartecknet delades ut av den franske försvarsattachén kommendör Fabrice Cohéléach i närvaro av konteramiral Anders Grenstad, konteramiral Jens Nykvist och generalmajor Berndt Grundevik med flera.
Jonas Olsson har tidigare tjänstgjort som försvarsattaché i Frankrike och utmärkelsen motiverades med;
– Överste Jonas Olsson tilldelas Ordre National du Mérite för sin synnerligen goda insats som svensk försvarsattaché i Frankrike mellan 2010-2014. Han har hedrat sitt land i sitt uppträdande samtidigt som han åstadkommit mycket i sitt arbete. För att nämna två operationer där Överste Jonas Olssons arbete som attaché spelade en viktig roll är Unified Protector i Libyen och den pågående i Mali, MINUSMA, säger Fabrice Cohéléach, kommendör och Frankrikes försvarsattaché i Sverige.

Mårten Granberg

Länk till artikeln:

https://blogg.forsvarsmakten.se/marinbloggen/2017/01/20/overste-jonas-olsson-tilldelas-franska-ordre-national-du-merite/

Lottas arbete uppmärksammas

Lotta Dahlin i Solvesborgstidningen sid 1Lotta Dahlin i Solvesborgstidningen sid 2

Lotta Dahlins arbete i OSLJ:s tecken uppmärksammades av Sölvesborgs-Tidningen den 27 januari 2017.

Klicka på tidningssidorna för att förstora och kunna läsa artikeln.