Login
Main menu

OSLJ Supports Orthodox School of Bethany for Girls on Lazarus Saturday

grupp

flicka

For the fourth year in a row, the Order of Saint Lazarus of Jerusalem has supported the Orthodox School of Bethany for Girls through fundraising efforts on Lazarus Saturday, when Orthodox pilgrims flock to the school's small chapel, built on the site where Martha and Martha met Christ to tell him of the death of Lazarus.

This year, over 500 olive wood Easter eggs were painted by the boarders and volunteers in preparation to be sold to pilgrims for much-needed funds for the boarding section of the school. A separate fundraising appeal is sent out to the international Christian community as well.

Founded in 1937, the Orthodox School of Bethany for Girls is a mission school of Jerusalem Ecclesiastical Mission of the Russian Orthodox Church Outside Russia. It presently includes a small monastic community that oversees both the private girl's school and a boarding section for approximately a dozen Christian girls from across the Holy Land who come from adverse family circumstances.

OSLJ Holy Land Commandery member Dan Hautakoski has been volunteering on behalf of the Order since 2014. The School was visited by the Grand Master of the Order prior to his installation in Jerusalem in October 2015.

"The Orthodox School of Bethany has been particularly appreciative of the Swedish Commandery for its financial support through its direct donation in 2015," reports Hautakoski. "Those funds were put towards travel expenses for medical needs of the boarders, which made it possible to take advantage of free consultations and procedures in Europe. Thank you to all our brothers and sisters in Sweden who put their hard-earned money to help us."

This year's collected funds will go towards the renovation of the rooms in the girl's dormitory, a project which is estimated to cost approximately $50,000 USD.

jobbar

Födelsedag

IMG 9814

Senaste styrelsmötet 26 mars sammanföll med vår andlige beskyddare Christina Odenbergs ECLJ CMLJ födelsedag som firades med tårta och blommor.

Ny kansler

Av privatsociala skäl har Orden bytt kansler. Ny kansler är Anders Blomqvist GCLJ GOMLJ.

Saxat från Siriusordens medlemsblad

Sirius Palatset

Hipp hipp hurra!

Marice

Under helgen 12-14/1 reste Rebecca Agronius SSLJ och Jörgen K Nilsson OLJ OMLJ ned till Paris för att uppvakta Dame Marie Lousie Kaminer DCLJ GOMLJ på hennes 80-års dag. Mme Kaminer är en av de drivande medlemmarna i Orden som under många år oförtrutet arbetat för Ordens återkomst till det Heliga Landet. Hennes stringens och obändliga vilja att se Orden tillbaka där den föddes har varit avgörande för den lyckade återetableringen av Ordens säte i Jerusalem. Mme Kaminer har också setts som flitig gäst på de svenska investiturerna.

Tillsammans med Mme Kaminers närmsta familj var vi ett fåtal närvarande med representation från Sverige, Frankrike, det Heliga Landet och Schweiz.

Mme Kaminer var mycket glad åt uppvaktningen och tackade hjärtligt alla de som skickat med sina varma gratulationer, inte minst det vackra blomsterarrangemanget från det svenska Storprioratet.

Investitur i Malmö 28 oktober 2017

MLM17 04 IMG 4416 copy

I ett höstruskigt Malmö kändes det speciellt att söka sig in till ljuset i St Nicolai för vigilia under fredagen innan vår högtidliga investitur. Vigilian är en central del av våra sammankomster. Att tillsammans njuta stillheten inom kyrkans väggar är ett utmärkt tillfälle att söka skydd från vardagens stress och de utmaningar i livet vi alla ställs inför.

Vigilian är också en mycket viktig del av vårt historiska arv och att delta i detta är en viktig del av ordenslivet. Prior Per-Arne Joelsson ledde oss genom ett eftertänksamt program och vi fick till oss en hel del att reflektera över. En punkt som berörde i stunden var Psalm 288 som talar om djärvhet, klokskap och glädje. Det är i sanning något vi alla mår bra av att ta till oss. Vi fick även rådet att fördjupa oss i Johannesevangeliets elfte kapitlet för att tillskansa oss en djupare förståelse för en St Lazarusriddares förpliktelser i livet.

Under vigilian fick vi även några smakprov på musik framförd av ingen mindre än Robert Bennesh som är Domkyrkoorganist i Lunds Stift. Robert är en oerhört skicklig musiker och det var en glädje att lyssna till hans tolkningar av psalmerna. Han skulle dock, under investituren, bjuda oss på ett praktverk som alla kanske inte riktigt känner till, Entrata Festiva. Detta verk skapades speciellt för St Lazarusorden 1991 av Bedrich Janacek och det producerades just för vår investiturgudstjänt i S:t Petri kyrka i Malmö samma år. Verket tillägnades ordens dåvarande Stormästare Hertigen de Brissac och hans familj. Sedan dess används verket vid våra festgudstjänster runt om i världen.

MLM17 06 IMG 4345 copy

Investituren hölls traditionsenligt i S:t Petri kyrka och den nyligen, med kyrkliga mått mätt, renoverade kyrkan välkomnade oss med ett varmt ljus som verkligen hjälper med humöret. Det är helt enkelt en väldigt trevlig atmosfär som skänker rätt stämning till de högtidligheter som står framför oss.

Vi var många som samlats för att fira vår investitur och bevittna upptagandet av postulanter och befordringar av systrar och bröder. Drygt 70 personer starka var vi och det var roligt att se att så många av allmänheten valde att ta del av ceremonierna sittandes lite längre bak i kyrkan. Vi är en öppen orden och det är verkligen något att vara stolt över.MLM17 05 IMG 4380 copy

Under gudstjänsten talade Biskop Christina Odenberg initierat om de händelser i vår omvärld som påverkar oss alla och oss Lasariter i synnerhet. Utmaningar, direkta samhällsproblem och om modet och kraften som behövs för att hantera dessa. Det är en St Lazarusriddares förpliktelse att stå upp mot dessa negativa influenser och verka för det goda och för de svaga. Vi har verkligen ett arbete att utföra framgent!

Efter att vi genomfört vår högtidliga investitur och kramat om vår nya syster och broder, gratulerat de befordrade (se längre ner för presentationer) begav vi oss mot Siriuspalatset för vår likaledes traditionsenliga bankett. Speciellt trevligt i år var att Siriusordens Stormästare Bengt-Arne Jönsson och hans maka Anita deltog i våra festligheter. Under sittningen talade dessutom Bengt-Arne om alla de likheter som förenar våra olika sällskaps strävanden och la stor vikt vid samarbete och samförstånd.

Siriuspalatsets trevliga miljöer och fantastiska personal var som vanligt garanten för en väldigt lyckad afton och mat och dryck var välkomponerad, alla syntes tillfreds och glada.

Under middagen talade vår Storprior Sverker Göranson, dels till våra postulanter som hälsades varmt välkomna, men också i samma tema fortsättningsvis med fokus på rekryteringen till vår Orden. Vår Orden har ett stort behov av att växa sig starkare för att möta de framtida utmaningar vi står inför och alla vi medlemmar har ett gemensamt ansvar att hitta likasinnade ibland vänner och bekanta som kan tänkas ha de egenskaper en St Lazarusriddare ska besitta och samtidigt vill ta sig an de uppgifter Orden ställs inför.MLM17 07 IMG 4255 copy

Även vår Kansler Pär Ola Dahlin tog till orda och höll ett tal som var av utbildande karaktär där han berättade om Ordens historia. Historia är viktigt för att förstå var Orden befinner sig just nu och alla lyssnade nogsamt när Pär Ola berättade om att vi nu som enda Orden är tillbaka i Jerusalem där vi åter har vårt säte sedan 2012. Han fortsatte även med att berätta om nästa års riktigt stora begivenhet, nämligen Chapter General, som kommer att hållas i just Jerusalem i månadsskiftet september/oktober 2018. Chapter General hålls vart tredje år så alla och envar bör kika i sina kalendrar för att inte missa en riktigt stor händelse. En mängd arrangemang kommer att rama in denna fantastiska vecka.

Efter att ceremonimästaren brutit taffeln blandades systrar och bröder precis som brukligt och frågan är om inte stämningen i år var särskilt gemytlig då sällskapet dröjde sig kvar och minglade ovanligt länge. Det verkade som om ingen riktigt ville lämna en i sanning hjärtlig och trivsam dag och kväll.

För redaktionen,

Jörgen Nilsson OLJ OMLJ

MLM17 03 IMG 4429 copy

Postulanter

Marie Löwegren, Lund
Med en yrkesmässig utgångspunkt i entreprenörskap på Lunds Universitet hoppas Marie, genom sin passion och expertis inom området på internationellt plan, bidra till Ordens arbete. Marie har följt Orden under många år och hon är speciellt imponerad av arbetet i Afrika, vilket påtagligt förbättrar levnadsvilkoren för många människor.
Faddrar är Christina Odenberg & Lotta Dahlin

Anti Avsan, Värmdö
Med en gedigen juridisk bakgrund verkar Anti som riksdagsledamot sedan 2006. Han har flera internationella uppdrag i nära anslutning till FN, med fokus på fred och internationell säkerhet. På fritiden gäller fysisk träning, friluftsliv och läsning. Genom sina faddrar och tidigare deltagande i OSLJ:s verksamhet finner Anti flera gemensamma nämnare med sina egna värderingar och ser fram mot att bli en del av Ordens gemenskap och bidra till dess arbete.
Faddrar är Anders Blomqvist & Magnus Modalen

MLM17 01 IMG 4435 copy 700

Befordringar

Per Lundström, upptagen i Orden i apr 2012. Befordran till KLJ.
Ola Persson, upptagen i Orden i okt 2015. Befordran till OLJ.
Cecilia Magnusson, upptagen i Orden i maj 2015. Befordran till OLJ.

MLM17 02 IMG 4145 copy 700

Ceremonimästare H-G Olsson KLJ OMLJ instruerar fanbärare Jörgen K Nilsson OLJ OMLJ och Robert Manea SBLJ.

Fotograf: Charles Darrell, J.C.M. Photography
Se fler bilder på hemisdan under internsidorna/galleriet (OBS du måste vara inloggad för att se dem) och i Facebookgruppen.

Norska storprioratets 20-årsjubileum

grupp

Det vankades såväl vigilia som högtidlig investitur under helgen den 6-8 oktober i nådens år 2017. Platsen för festligheterna var Oslo i Norge och nu i backspegeln ser vi tillbaka på en fantastisk helg med riktigt trevliga arrangemang.

På fredagen reste systrar och bröder från när och fjärran för att inte missa denna historiska händelse och sannerligen, vi mötte ordensmedlemmar från Schweiz, Serbien, Storbritannien, Kanada, USA, Norge förstås, självklart även det Heliga Landet och det är med stolthet vi kunde se en stor delegation från det svenska storprioratet.

Såväl vigilia som investitur bjöd på mycket fin musik och det var lätt att finna sig till ro och känna glädje när vi firade våra norska bröder och systrar. Speciellt roligt att uppleva var de små distinktionerna som skiljer våra ceremonier åt. Speciellt minns vi trumpetfanfarerna, de allvarsamma bibelläsningarna och inte minst de otroligt vackra trycksakerna som producerats som stöd till gudstjänsterna. Ett bländande urval bilder av mycket vackra målningar och glaskonst.

Efterhand som helgen förflöt stod det klart att det norska storprioratet inte endast avsåg att fira ett jubileum, nej, de hade satt siktet mycket högre än så. Under investituren fick vi bevittna inträdet av Stian Heggedal. Stian är fältpräst i sitt kall och det är ju sällsynt passande för vår Orden. Stian blev upptagen som ChLJ och vi hälsade honom varmt välkommen.

Strax därefter befordrades Tore Drtina OLJ till KLJ. Vi gladdes åt hans välgång. Sedan blev det dags för ytterligare befordringar då James Parry, Kanada och Daniel Warren, USA fick den stora äran att förlänas titeln GCLJ båda två. James efterträder H.E. Chev. Aaron Kiely GCLJ GCMLJ som Grand Secretary i Grand Magistry och Daniel är prior i USA och president i Constitutional Council.

Kyrkan 700

PP KAJMed ovan nämnda händelser i minnet så stod det klart att Storprior H.E. Major Kjetil Ambrosius Johansen GCLJ GOMLJ hade sin färdriktning utstakad när han proklamerade det norska storprioratets nya Kansler under den efterföljande banketten. I den rollen inträder nu Anders Kildahl KLJ. Det var alltså inte endast ett storslaget firande, det var även och inte minst en helg som visar att våra norska vänner inte tänker slå sig till ro efter ett jubileum som visar på lång tjänst, nej, de tänker ta sig an framtiden med stort mod och tillförsikt!

I närheten av Akershus fästning firade vi i Militärsällskapets lokaler och menyn lämnade inget i övrigt att önska. Tvärtom hördes några middagsgäster pusta lite belåtet under ett dignande bord som sannerligen bjöd i övermått. Gästfriheten och syskonkärlek stod i centrum, vårt priorat i väster vet verkligen hur man skapar fest och glam!

KH

Under middagen hölls tal av såväl ordens Storkansler H.E. Greve Count Philippe Piccapietra GCLJ GCMLJ, vår egen Kansler Chev. Pär Ola Dahlin KCLJ CMLJ, Storprior H.E. Major Kjetil Ambrosius Johansen GCLJ GOMLJ samt inte minst Storprior Emeritus H.E. Generallöjtnant Kent Harrskog GCLJ GCMLJ. Broder Kent kan, med sin långa erfarenhet och sin långa tid som Storprior, berätta riktigt intressanta anekdoter om vår historia och också därifrån dra slutsatser för framtiden.

När taffeln bröts och alla gäster och värdprioratet lämnade borden var kvällen ingalunda slut. Att kunna språka lite mer avslappnat med alla de andra som suttit vid andra bord blev det som fulländade en helt underbar helg. Jag vill med de orden passa på att tacka det norska storprioratet för ett fantastiskt väl genomfört jubileum och jag tror att alla andra gäster som var där är beredda att hålla med mig i hälsningen när vi säger tack!

Atavis et Armis!
Vid tangentbordet

Jörgen Nilsson OLJ OMLJ

middag