Login
Main menu

Eventuellt utvidgad verksamhet i Tanzania

I början av april 2012 besökte delar av hospitalitkommittén, Christina Odenberg, Peter Löwegren och Lotta Dahlin, staden Lushoto i det nordöstra lutherska stiftet i Tanzania. Staden ligger i Tangaregionen i bergsområdet Usambara mountains, cirka 40 mil norr om Daar es Salaam. Syftet med resan var att undersöka huruvida det fanns möjlighet att på något sätt stödja ett redan befintligt projekt. En svensktalande kontakt på plats i landet är ovärderlig i dessa sammanhang och en sådan kontakt var just vad vi hade. Annette Munga adopterades av en svensk kvinna, växte upp i Tanzania, studerade vid Lunds universitet och doktorerade vid detsamma. Det var vid denna tidpunkt Christina och Annette lärde känna varandra då Christina tjänstgjorde som biskop i Lund. Annettes man Steven, också han prästvigd i Lund, fick erbjudande om att bli biskop i Tanzania och familjen är nu bosatt i området. Annette är rektor för ett universitet som särskilt välkomnar studenter med funktionshinder.

Vid vår vistelse fick vi möjlighet att besöka en skola för blinda elever, ett hem för föräldralösa barn samt en skola för elever med särskilda behov. Vi besökte också universitetet där det fanns en sjukhusklinik som även servar omkringliggande byar. Personalen på kliniken berättade om verksamheten och om deras behov. Vi lovade att ta med oss alla våra intryck hem och fortsätta diskussionen om eventuellt framtida samarbete. Annette Munga kommer att besöka Sverige inom kort och då hoppas vi kunna träffa henne och diskutera vad vi kan göra.

För hospitalitkommittén
Lotta Dahlin