Login
Main menu

Fullabantang

fullabantang 20130401 1159229977fullabantang 20130401 1272028859

Vid besöket på St. Lazarus clinic i slutet av oktober 2010 kunde vi konstatera att det skett stora förbättringar sedan vi var där i maj 2009. Trots att personalen med mycket kort varsel fick veta att vi skulle komma möttes vi av en ren, fräsch och fungerande klinik med ett fullsatt väntrum och en tillika fullsatt behandlingssal. En anledning till förbättringarna är troligtvis att man satsat på utbildning av personalen. Personalstyrkan har bland annat stärkts med två fullt utbildade sjuksköterskor samt två barnmorskor, även de med kvalificerad utbildning. Sedan starten för mer än 10 år sedan har kliniken haft mer än 110.000 patienter från 36 närliggande byar. Åkommorna är i första hand malaria och diarréer, men det finns även växande problem med HIV.