Login
Main menu

Hospitalitverksamheten

bar 20130401 1393202521Ordens hjälpverksamhet är organiserad i en Hospitalitkommitté. Dess uppgift är att planera, organisera och verkställa det arbetet. Kommittén består av Hospitaliten, för närvarande i Sverige Biskop em. Christina Odenberg, med 3-5 medarbetare. Hjälpverksamheten finansieras genom gåvor från enskilda givare, medlemmar, företag och organisationer. Läs mer om projekten under respektive flik.