Login
Main menu
 • Lazaruskliniken i Fullabantang

  Välkommen till Lazaruskliniken i Fullabantang i Gambia.

 • Väntrum i Lazaruskliniken

  Från vårt senaste besök i Fullabantang 2013.

 • Lazarusmöte och investitur på Karlberg Slott

  Från vår årliga galamiddag på Karlberg slott.

The Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem

De två grenarna av Sankt Lazarusorden i Sverige förenades under 2021 och du hittar oss numera på https://www.st-lazarus.net/en/ respektive https://www.sanktlazarusorden.se/

Välkommen dit!

HE LtCol Jerker Westdahl GCLJ CMLJ

 

Grunden för The Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem lades 1098 vid Sankt Lazarus sjukhus beläget utanför Jerusalems murar. Ordens första stormästare Gerard Tenque grundade även Den Suveräna, Militära och Hospitallära Orden av Sankt Johannes av Jerusalem av Rhodos och Malta (även känd som Malteserorden). Ordens första erkännande från den Heliga Stolen är daterad den 15 februari 1113.

Idag, mer än 900 år efter sin tillkomst, fortsätter Orden sitt arbete i mänsklighetens tjänst och till försvar för den kristna tron. Som i gångna tider, fast numera som en världsvid gemenskap, håller Orden fast vid sina ideal att söka lätta bördor för lidande människor och inspirera sina medlemmar till ett liv i Kristi efterföljd. Ordens syfte är:

 • att upprätthålla och försvara kristen tro,
 • att bistå och hjälpa de sjuka och utsatta, i synnerhet dem som lider av lepra,
 • att främja och vidmakthålla den kristna ridderlighetens principer och
 • att arbeta för kristen enhet.

Det svenska Storprioratet är sedan flera årtionden verksamt med sjukvårdsarbete i Senegal och Gambia samt även i Baltikum. Detta arbete utvecklas ständigt vilket går att läsa mer om under fliken Hospitalitverksamheten.

"Perioder i historien kommer och går, sociala sammanhang förändras, men den kristna kallelsen att leva efter evangeliet i solidaritet med det mänskliga släktet förändras inte och blir aldrig omodernt. " (Påven Benedictus XVI den 6 september 2009)