Login
Main menu

Calendar

Download as iCal file

Investitur i Lund

Friday, 26. October 2018, 18:00 - 00:00

Fredagen den 26 oktober
Kallas till vigilia med samling kl. 18.00 i Klosterkyrkan, Trollebergsvägen 4 i Lund med efterföljande middag på Grand Hotel, Bantorget 1. VÄNLIGEN NOTERA att vigilia och investitur hålls i år i Lund!

Deltagande för postulanterna i vigilan är en del i upptagandet i Orden. Postulanter och medlemmar för befordran kallas till samling kl 17.30 för genomgång av investiturceremonin.

Måltid samt dryck efter vigilia betalas av var och en på plats.
Även gäster är välkomna till fredagens vigilia.
Klädsel Kavaj. OBS Medlemmar: medtag mantel till vigilia.

Lördagen den 27 oktober
Kallas till högtidsgudstjänst med investitur i huvudsak enligt följande program:
kl 16.15 Gäster är inbjudna till 15 minuters information om Ordens arbete.
kl 16.30 Samling i Klosterkyrkan för Ordens medlemmar.
kl 16.45 Deltagarna (utom de som ingår i processionen) skall ha intagit sina anvisade platser i kyrkan.
Vänligen intag platserna direkt vid ankomsten till kyrkan (undvik mingel i gångarna).
kl 17.00 Procession till högaltaret, gudstjänst, intagning och upphöjelser enligt fastställd liturgi.
kl 19.00 Bankett i Hypoteket (7 minuters promenad, 550m).

Kuvertavgift 995kr

OSA senast 12 oktober till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Klosterkyrkan

Trollebergsvägen 4, Lund

Contact  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

You must login to confirm your attendance.

Back